Ľudová hudba Bystrianka a folklórna skupina Bystrianka

27.02.2017 00:00

Naša ĽH, tanečná, spevácka a detská skupina Bystrianka uchováva a šíri nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe tradičnej slovenskej piesne, tanca a ľudovej hudby.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42085829
Sídlo: Sládkovičova 34/11 059 21 Svit
Bankové spojenie: SK56090000000­00493801745
Adresa webovej stránky: www.bystrianka.sk
Kontakt: +421905767518
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Venujeme sa jednotlivým obyčajom tradičnej slovenskej kultúry, okrem šírenie a uchovávania kultúrneho dedičstva sa venujeme aj oprave a rekonštrukcii starých, nepoužívaných krojových súčiastok.

V predchádzajúcom roku sme účinkovali a reprezentovali na množstve kultúrnych podujatí. Zúčastnili sme sa aj celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka, kde sme skončili v zlatom pásme.

Naše aktivity sú zamerané na spoluprácu a motiváciu detí, ktoré úspešne participujú na našich spoločných programoch.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Dve percentá z Vašich daní išli na obnovu krojových súčiastok pre nových členov. Stali sme sa plne funkčným združením s tanečnou, speváckou a detskou skupinou. Spoločne sme pripravili a naštudovali folklórne programy k jednotlivým obyčajovým príležitostiam kalendárneho a rodinného cyklu lokálneho charakteru.

Prečo dať daň práve nám:

Naše aktivity smerujú k uchovávaniu nehmotného kultúrneho dedičstva, snažíme sa oživiť zanikajúce folklórne archaické obyčaje v rámci kalendárnych a rodinných cyklov, viažuce sa k jednotlivým folklórnych príležitostiam. Snažíme sa o autentickú prezentáciu jednotlivých zložiek folklóru so zachovaním pôvodného prejavu a charakteru interpretovaného regiónu. V súčasnosti je stále narastajúci trend komercie aj v tejto zložke tradičnej kultúry, ktorý sa svojou činnosťou pokúšame potlačiť.

Už niekoľko rokov odkladáme nahrávanie ďalšieho CD z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Okrem týchto aktivít potrebujeme doplniť krojové súčiastky pre nových členov OZ na dôstojnú reprezentáciu na festivaloch, súťažiach a rôznych kultúrnych podujatiach.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk