OZ rodičov pri Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach

28.02.2017 22:55

Zuš v Zlatých Moravciach vznikla v roku 1943. Už celé desaťročia vychováva deti a mládež k umeniu, pomáha im objavovať a spoznávať jeho krásu, silu i zmysel.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37860470
Sídlo: Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce
Bankové spojenie: SK10090000000­00231759110
Adresa webovej stránky: www.zuszm.sk
Kontakt: zuszm@zuszm.sk
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Talentovaní žiaci reprezentujú školu na súťažiach a prehliadkach v sólovej i komornej hre. Na zvýšení propagácie ZUŠ sa pedagógovia a žiaci angažujú prostredníctvom výchovno-vzdelávacej a koncertnej činnosti v Základných a Materských školách v Zlatých Moravciach a okolitých obciach, na charitatívnych koncertoch pre Červený kríž a Dom opatrovateľskej služby.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V roku 2016 použilo Občianske Združenie 2% dane na opravu hudobných nástrojov (ladenie klavírov), kúpu hudobného príslušenstva (struny, notový materiál), výtvarných pomôcok a na materiálno technické vybavenie tanečného odboru.

Prečo dať daň práve nám:

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou poprosili a vyzvali prispieť 2% svojich daní a tým podporiť zlepšenie kvality vzdelávania v našej Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach. Tieto finančné príspevky využije Občianske združenie rodičov výhradne na kúpu nových hudobných, výtvarných a tanečných pomôcok.

Veríme, že túto možnosť finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým pomôžete zlepšiť prostredie a skvalitniť vzdelávanie detí Základnej umeleckej školy.

ĎAKUJEME.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk