Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - SPOSA Turiec

04.03.2017 23:53

Sme občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc a podporu rodinám s dieťaťom s autizmom vo všetkých dostupných oblastiach života.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42223661
Sídlo: Boženy Nemcovej 2, Martin
Bankové spojenie: SK56 7500 000­0 0040 2223 8­480
Adresa webovej stránky: www.sposaturiec.sk
Kontakt: z.ondrouskova@gmail.com
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Organizujeme voľnočasové aktivity pre deti a ich rodiny, pobyty v prírode, spoločné oslavy (nielen) detských sviatkov. V januári 2016 sme zrealizovali aj 1. ročník benefičného plesu SPOSA Turiec. Pravidelne sa stretávame v spoločných priestoroch, aktuálne majú rodiny s deťmi možnosť pracovať s logopedičkou a špeciálnou pedagogičkou. Rodinám poskytujeme často 1. pomoc a podporu po stanovení autizmu, snažíme sa ich usmerniť a zabezpečiť tak včasnú intervenciu, ktorá vedie k lepším vyhliadkam začlenenia do väčšinovej spoločnosti.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Niektoré rodiny dostali financie na terapeutické vedenie v centre pre deti a žiakov s autizmom. Peniaze nám dopomohli zúčastniť sa rehabilitačného plávania, ale aj letného pobytu pre celé rodiny. V neposlednom rade boli peniaze použité aj na vytvorenie balíčkov pre deti na Medzinárodný deň detí a Vianoce, ktoré si mnohé rodiny dovoliť z vlastných finančných zdrojov nemôžu.

Prečo dať daň práve nám:

Rok 2017 je pre nás nesmierne výnimočný. Činnosť nášho občianskeho združenia by sa mala presťahovať do väčších, vyhovujúcejších priestorov, ktoré pomôžu integrovať všetky služby podpory pre rodiny s deťmi s autizmom, ktoré poskytujeme. Vytvárame priestor, ktorý v našom regióne ešte nie je, a snažíme sa ho tvoriť v súlade s potrebami a záujmami týchto detí v akomkoľvek veku. Bude to miesto oddychu, vzdelávania, ale najmä radosti a spolupatričnosti. 2% nám výrazne pomôžu dobudovať a vybaviť tieto priestory podľa našich predstáv, ale aj predstáv týchto výnimočných detí.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk