Spolok nepočujúcich pedagógov

08.03.2017 00:33

Organizácia, ktorá chce nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje krídla na rozlet do poznania.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37950801
Sídlo: Bratislava
Bankové spojenie: K58 0900 0000 0­006 3200 8473
Adresa webovej stránky: www.snepeda.sk
Kontakt: snepeda@gmail.com
Oblasť pôsobenia: školstvo

Aktivity a projekty:

Medzi organizované činnosti Spolku nepočujúcich pedagógov patria:
a) vzdelávacie kurzy, workshopy, školenia, semináre, konferencie, kultúrne aktivity,
b) tvorba knižných a multimediálnych publikácií,
c) účasť na rôznych stretnutiach, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním osôb s poruchou sluchu, s posunkovým jazykom ako prirodzeným jazykom komunity nepočujúcich, s občianskymi právami a životnými podmienkami osôb s poruchou sluchu,
d) preklad textov zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a naopak, jazykové a obsahové supervízorovanie slovenského posunkového jazyka,
e) výskum a vývoj slovenského posunkového jazyka a edukácie osôb s poruchou sluchu.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V tomto období Spolok nepočujúcich pedagógov ešte nebol prijímateľom 2 % z dane.

Prečo dať daň práve nám:

Chceme dokončiť elektronický portál prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka, ktorý by obsahoval najmenej 9 000 heslových slov a ich posunkové ekvivalenty. Bude sprístupnený verejnosti bezplatne. Takto bude mať počujúca verejnosť možnosť spoznávať krásu slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka komunity nepočujúcich. Zároveň tlmočníci, pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí, ba aj nepočujúci majú možnosť obohacovať o nové posunky.

Budeme realizovať aktivity pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich v septembri (tradičný Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich) a vzdelávacie kurzy a semináre.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk