Gotická cesta

09.03.2017 00:22

OZ Gotická cesta pomáha pri obnove, propagácii a sprístupnení stredovekých pamiatok na turistickej trase Gotická cesta.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42100089
Sídlo: Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Bankové spojenie: IBAN SK57 5200 000­0 0000 1163 7­672
Adresa webovej stránky: http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/
Kontakt: gotickacesta@gmail.com
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Konferencia: „Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatkach na Gotickej ceste“, II. ročníky

Projekt „Vlastník v núdzi pamiatka v ohrození“, pomoc pri obnove pamiatok.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Získanú sumu sme v celom rozsahu vložili do reštaurovania cenných barokových oltárov z ev. a.v. kostolov v Roštári a v Koceľovciach.

Prečo dať daň práve nám:

Aj tento rok sa reštauruje a obnovuje viacero kultúrnych pamiatok na Gotickej ceste, ktoré potrebujú našu podporu. Ide najmä o ukončenie reštaurovania oltára z Koceľoviec a o obnovu šindľovej strechy na ev. a. v. kostole v Ochtinej.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk