Diecézna charita Žilina

09.03.2017 00:28

Diecézna charita Žilina je organizácia, ktorej nie sú ľahostajné životné osudy ľudí v núdzi, reaguje na ich potreby a sprevádza ich v ťažkých situáciách.

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 42065895
Sídlo: Predmestská 12,01001 Žilina
Bankové spojenie: SK31 0900 000­0 0004 2470 2­305
Adresa webovej stránky: www.charitaza.sk
Kontakt: charitaza@gmail.com
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Diecézna charita Žilina poskytuje ročne pravidelnú starostlivosť vyše 1000 ľuďom v núdzi v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, domov sociálnych služieb/zariadenie pre seniorov, detský charitný dom a opatrovateľskú službu. Aj vďaka Vašej pomoci môžeme naďalej pomáhať starým, chorým, opusteným deťom, rodinám v hmotnej núdzi a ľuďom bez domova. Od roku 2016 realizujeme disstribúciu potravinových a hygienických balíčkov pre viac ako 1200 ľudí. Pravidelne tiež organizujeme zbierku školských pomôcok, zbierky trvanlivých potravín v spoluprácii s obchodným reťazcom Tesco.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Použili sme ich na zabezpečenie sociálnych a zdravotníckych služieb v našich zariadeniach.

Prečo dať daň práve nám:

2% premieňame na konkrétnu pomoc núdznym!

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk