Dedinská únia heľpianskych aktivistov

13.03.2017 00:28

Projektami riešime aktívne využitie voľného času detí a mládeže, na zachovávanie ľudových tradícií, na zvýšenie zamestnateľnosti ohrozených skupín obyvateľov.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37825534
Sídlo: Heľpa
Bankové spojenie: SK79090000000­05123302095
Adresa webovej stránky: www.helpa.sk:[]
Kontakt: m.kemkova@gmail.com
Oblasť pôsobenia: regionálny rozvoj

Aktivity a projekty:

Naša organizácia vypracovala projekty, ktoré boli podporené donormi – Hodina deťom, Orange, OSF, Ministerstvo kultúry SR. Cieľom týchto projektov bolo aktívne využívanie voľného času detí, eliminovanie vplyvu masovo-komunikačných prostriedkov na mladých ľudí a ich okolie, integráciu detí a mládeže marginalizovaných skupín cez neformálne vzdelávanie, rozvoj komunikácie medzi staršími obyvateľmi obce a deťmi a mládežou, udržiavanie a zachovávanie ľudových tradícií a pod. Podporený projekt Žime pre budúcnosť sa venoval dlhodobo nezamestnaným mladým ľuďom. V rámci tohto projektu získali vedomosti – Začíname podnikať, základy z písania projektov, jazykové zručnosti, počítačové zručnosti. Počas projektu získali manuálne zručnosti z oblasti drevovýroby, kovovýroby, krajčírstva.

Pre mladých ľudí a spoločne s nimi sme organizovali v obci workshopy na témy možnosti participácie mladých ľudí na veciach verejných. Na stretnutiach boli prítomní zástupcovia samosprávy, jednotlivých organizácií a podnikateľov z obce.

Ďalšie projekty sa týkali posilňovania účasti mladých žien vo verejnom živote, kde mladé dievčatá získali zručnosti z komunikácie, tímovej spolupráce, vyjednávania, organizovania podujatí, vlastnej prezentácie, vytvárania si svojho image, vedenia diskusií a pod. formou neformálneho vzdelávania. V minulom roku sme realizovali projekt z programu ERASMUS + s mladými ľuďmi z Nemecka, Česka a Slovenska

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V minulom roku sme neboli zaregistrovaní.

Prečo dať daň práve nám:

Svoju činnosť orientujeme na spoluprácu so všetkými vekovými kategóriami v obci ale aj v regióne Horehron.

Poznaním života vo svojom okolí nám výraznou mierou pomáha v riešení miestnych problémov. Problémom našich mladých ľudí je to, že hoci žijú v prostredí, ktoré sa pýši peknou prírodou, bohatými ľudovými tradíciami a pracovitými ľuďmi – je tu veľmi vysoká nezamestnanosť. Existenčné problémy ľudí žijúcich v tejto vidieckej krajine bez externej pomoci vylučujú aj možnosť, aby tu bol vybudovaný kvalitný cestovný ruch, ktorý by mohol ponúknuť panenskú prírodu spojenú s ľudovými tradíciami vo forme ekonomického produktu. Preto mladí ľudia hľadajú možnosti ako skĺbiť to, čo je v tejto oblasti na dosah ruky – šikovná manuálna zručnosť obyvateľov, jedinečné ľudové výrobky, tradičné zvykoslovia a kuchyňa s tým, aby to bolo konkurencieschopné a zaujímavé pre návštevníkov a potenciálnych zákazníkov. Mladí ľudia vidia v riešení tejto problematiky možnosť, aby sa vidiek nevyľudňoval a nestárol, aby mladí ľudia nemuseli cestovať za prácou mimo svojho bydliska, ale aby sa pokúsili nájsť riešenie na získanie živobytia vo svojej obci. Keďže sa to však bez kvalitných ľudských zdrojov na lokálnej úrovni nedá.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk