OZ na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska

15.03.2017 00:10

Sme zamestnanci Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UN Martin, kde poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom pri ohrození života a zdravia.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42221790
Sídlo: J. Mazúra 14/39, Martin
Bankové spojenie: SK04020000000­03054925053
Adresa webovej stránky: www.ozkdaim.eu
Kontakt: sekrkdaim@unm.sk, 00421434203419, 00421434203192
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Projekt „Zdravie hrou“ realizovaný v regionálnych materských školách s cieľom zlepšenia zdravotnej osvety u detí, upozorniť na potrebu preventívnych opatrení pri ochrane zdravia. Na projekte spolupracovali i členovia Martinského klubu medikov.

V súčasnom období sa naša aktivita sústredí hlavne na každodennú prácu s kriticky chorými deťmi hospitalizovanými na našej klinike a morálnu podporu rodín našich pacientov.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

nákup EKG prístroja
nákup elektricky polohovateľného detského lôžka

Prečo dať daň práve nám:

Naplnenie poslania a úloh nášho združenia – doplnenie technického a prístrojového vybavenia, humanizácia a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o kriticky choré deti, zdriadenie dôstojných priestorov pre našich pacientov a ich blízkych – je priamo závislé od získaných finančných zdrojov. Zvážte prosím Vaše možnosti pomôcť nášmu združeniu pri napĺňaní jeho poslania. Za Vašu pomoc Vám týmto v mene našich pacientov ĎAKUJEME!

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk