Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

15.03.2017 00:18

Sme občianske združenie, ktorého poslaním je podpora šírenia vedeckotechnických poznatkov, propagácia vedy a techniky, vzdelávania a medzinárodnej spolupráce.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00419109
Sídlo: Koceľova 15, 81594 Bratislava
Bankové spojenie: SK32020000000­00004030012
Adresa webovej stránky: www.zsvts.sk
Kontakt: zsvts@zsvts.sk
Oblasť pôsobenia: veda

Aktivity a projekty:

Fórum inžinierov a technikov Slovenska (konferencia); podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku; Vedec roka SR; problematika udeľovania certifikátu Európsky inžinier – EUR ING

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Dve percentá sme použili najmä na prípravu a realizáciu celoslovenskej konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 (FITS 2016).

Prečo dať daň práve nám:

Naše občianske združenie prispieva svojimi aktivitami k širokému povedomiu pre vzdelávanie, vedu a techniku, podpore štúdia technických smerov.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk