Filmpress.sk

21.03.2017 00:41

OZ Filmpress.sk je nekomerčný, nebulvárny, objektívny filmový portál, ktorého cieľom je prinášať informácie a názory o slovenskom a svetovom filme.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42172659
Sídlo: Bratislava
Bankové spojenie: SK84020000000­03178361157
Adresa webovej stránky: www.filmpress.sk
Kontakt: ekincelova@gmail.com
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Spolupracujeme so Slovenským filmovým ústavom, uverejňujeme všetky aktivity týkajúce sa slovenského filmu doma i v zahraničí. Sme mediálnym partnerom festivalu Fest Anča a chceme túto formu spolupráce ešte rozšíriť.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Vlani sme ňu nepožiadali

Prečo dať daň práve nám:

Lebo sme nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je nebulvárnym spôsobom písať o dianí domácej i svetovej kinematografie, a preto sú naše možnosti získať financie podstatne obmedzené.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk