Liga proti reumatizmu na Slovensku - miestna pobočka Poprad

21.03.2017 00:55

Sme občianske združenie na pomoc pacientom trpiacimi reumatickými chorobami.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31822142/003
Sídlo: Nám. sv. Egídia 42/97 058 01 Poprad
Bankové spojenie: SK53090000000­00093284822
Adresa webovej stránky: www.reumatikpoprad.sk
Kontakt: info@reumatikpoprad.sk
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Prednášky o liečbe reumatických ochorení, praktické rady čo robiť pri ochorení a sním spojených ťažkostiach,pos­kytovanie vitamínových prípravkov,pre našich členov bezplatné poskytovanie vstupeniek na termálne kúpalisko. Ďalšie aktivity sú obmedzené našimi finančnými možnosťami.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Na nákup vitamínových prípravkov a nákup vstupeniek na termálne kúpalisko

Prečo dať daň práve nám:

Naša pobočka robí všetky aktivity bezplatne,bez akýchkoľvek osobných a administratívnych nákladov a tým sa všetky prostriedky získané z 2% dostanú k ľuďom, ktorí to potrebujú.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk