NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

21.03.2017 01:08

Skleróza multiplex trápi viac ako 15 000 osôb v SR. NCSM vzniklo za účelom poskytovania špecializovaných služieb s rehabilitáciou klientom s SM aj s inými dg.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 42092175
Sídlo: Jarková 63, 08301 Sabinov
Bankové spojenie: SK29090000000­00504664097
Adresa webovej stránky: www.ncsm.sk
Kontakt: juliana.ilencikova@yahoo.com 0903 904 418
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

NCSM dostalo od Mesta Sabinova do dlhodobého prenájmu starú nevyužívanú budovu bývalej školy a veľký pozemok v miestnej časti – v Orkucanoch za 1 Euro ročne za účelom vybudovania NCSM.

NCSM už v súčasnosti poskytuje sociálne služby ľuďom so Sclerosis multiplex a ich rodinám v celej SR prostredníctvom sociálnych sietí, e mailom a po telefóne. NCSM je registrovaný poskytovateľ Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na VÚC Prešovského samosprávneho kraja. NCSM je členom Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš a členom Európskej organizácie na rehabilitáciu SM /RIMS/ www.eurims.org. NCSM spolupracuje s Európskou platformou Sclerosis multiplex /www.EMSP.org /, s Medzinárodnou federáciou Sclerosis multiplex /www.MSIF.org / s Klubom SM v Prešove a s ďalšími organizáciami SM na Slovensku. Spolu s Prešovským samosprávnym krajom sa v r. 2017 budeme uchádzať o Eurofondy , ktoré použijeme na rekonštrukciu a sprevádzkovanie budovy.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

2% z dane v roku 2016 se použili na poskytovanie služieb, na poskytovanie Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v okresoch Prešov a Sabinov, na členské v Európskej organizácii na rehabilitáciu Sclerosis multiplex /RIMS/ a na účasť na konferencii RIMS.

Prečo dať daň práve nám:

Pacienti s SM sú často odkázaní na invalidný vozík. Potrebujú opateru svojich blízkych, opatrovateľov. Ľudia na vozíku sa nedostanú do kúpeľov, pretože tam nie je personál, ktorý by sa o nich staral 24 hodín denne. Aj nevládnemu človeku sa dá pomôcť – ale len v špecializovanom zariadení.

Vy môžete pomôcť.

Ak chcete pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí vidia svoju nádej na zlepšenie kvality ich života pomocou rehabilitácie a služieb v Národnom centre sclerosis multiplex, pošlite svoje 2% Národnému centru sclerosis multiplex. LEN REHABILITÁCIA MÁ 100 percentnú ÚČINNOSŤ v LIEČBE SKLERÓZY ULTIPLEX. 

ĎAKUJEME VÁM.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk