Basketbalový klub Petržalka

23.03.2017 00:26

BK Petržalka - OZ, cieľom klubu je viesť deti a mládež k pravidelnému športu. Máme cca 60 dievčat, vek 8-16 rokov v mládežníckych družstvách a prípravkách v Petržalke

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31755810
Sídlo: Vranovská 4, 851 02 Bratislava V
Bankové spojenie: VÚB 0200 SK760200­0000000000531012
Adresa webovej stránky: bkpetrzalka.sk
Kontakt: Marián Pospíšil, pospisil51@centrum.sk, mob.: 0911 595 984
Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Projekt-Športom k zdravej mládeži v Petržalke, Účasť v majstrovských súťažiach v basketbale, Mikroliga v basketbale, Organizácia turnajov v rámci kategórii, Sústredenia a pravidelná tréningová činnosť v rámci družstiev a prípraviek

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Zabezpečenie tréningových priestorov, sústredení, materiálneho vybavenia, trénerov, účasti v pracentrum.sk, mob.: 0911 595 984v­idelných súťažiach

Prečo dať daň práve nám:

Podpora OZ pre športové vyžitie dievčat Petržalky, orientácia využitia voľného času pre šport a pohybové aktivity, zabezpečenie podmienok pre basketbal, rozvoj všeobecnej zdatnosti detí, podpora talentov v tejto oblasti

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk