SOLAR Hvezdáreň Senec

26.03.2017 23:52

Astronomické združenie SOLAR Hvezdáreň Senec.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42157609
Sídlo: Dlhá 24F, Senec
Bankové spojenie: SK20833000000­02400887279
Adresa webovej stránky: http://www.solarastronomy.sk/
Kontakt: observatorium@solarastronomy.sk
Oblasť pôsobenia: veda

Aktivity a projekty:

Členovia astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec v roku 2007 zrekonštru­ovali a prevádzkujú pozorovateľňu na streche Základnej školy Alberta Molnára Szencziho s VJM v Senci. Členovia združenia ponúkajú večerné pozorovania planét a objektov hlbokého vesmíru, prípadne denné pozorovania Slnka.

Astronomické združenia SOLAR Hvezdáreň Senec realizuje rôzne projekty zamerané na propagáciu astronómie:

ASTROPREDNÁŠKY – pravidelné astronomické prednášky pre verejnosť prednášajú členovia astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec, ale aj pozvaný hostia zo Slovenskej akadémie vied a astronómovia z profesionálnych hvezdárni.

ASTROŠKOLA – v rámci tohto projektu navštevujeme školské a predškolské zariadenia mesta Senec. Ponúkame deťom priamo v školskom areály možnosť astronomickej prednášky spojenej s pozorovaním nočnej oblohy a denného pozorovania Slnka.

Viac o činnosti združenia, pozorovania, expedície, astronávštevy, informácie o návšteve hvezdárne a verejných pozorovaniach nájdete na našich web-stránkach.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

2% sme v roku 2016 použili na výrobu celooblohového systému na snímanie meteorov, pre rozšírenie monitorovania oblohy pre stredoeurópsku meteorickú siete CEMeNt. Výsledky z pozorovaní a presné dráhy meteorov sa ďalej zhromažďujú v celoeurópskej sieti EDMOND (European viDeo MeteOr Network Database).

Prečo dať daň práve nám:

Cieľom astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je vybudovať v Senci metodicko-popularizačné centrum astronómie a pokračovať tak v cieľoch, ktoré boli spomenuté už v roku 1986 v metodických pokynoch pre „Vznik a význam školskej astronomickej pozorovateľne“.

V budúcom roku by sme chceli za venované 2% zakúpiť komponenty na nový projekt planetária.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk