DOBRÝ ANJEL - nezisková organizácia

27.03.2017 00:02

Systém, ktorý pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde je niekto chorý na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú diagnózu.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 37887319
Sídlo: Karpatska 3256/15, Poprad 052 01
Bankové spojenie: 2197258257/0200
Adresa webovej stránky: www.dobryanjel.sk
Kontakt: info@dobryanjel.sk, 0917467773
Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

Systém DOBRÝ ANJEL:

1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
Peniaze od tisícok darcov, Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém DOBRÝ ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného centu rozdeľuje rovným dielom stovkám rodín. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov.

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý darca, Dobrý anjel, má vlastné Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje prístup na jeho Osobný účet na www.dobryanjel.sk. Na ňom si môže kontrolovať, aká je aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL doručuje jeho príspevky.

Pravidelným darcom, Dobrý anjelom, sa môže stať každý ľubovolnou formou.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Každý rok je postup použitia 2% z daní rovnaký.Keďže našim cieľom je poskytovanie pravidelnej mesačnej pomoci, celý objem prostriedkov je rovnomerne rozdelený na 12–13 častí a tie sú v nasledujúcom období rozdeľované každý mesiac spolu s peniazmi, ktoré dostávame od darcov (Dobrých anjelov).

Prečo dať daň práve nám:

Rodiny s deťmi, kde dieťa, alebo rodič trpí na rakovinu, alebo dieťa trpí na iné zákerné ochorenie nesmierne potrebujú pomoc Dobrých anjelov. Okrem obrovských zdravotných ťažkostí sa často musia vyrovnať s finančnou tiesňou, do ktorej ich ochorenie dostalo.Majú tak obtiaže chorobu zvládnuť, zabezpečiť si všetko pre dôstojnú liečbu a pokúsiť sa nad ochorením zvíťaziť. S Dobrými anjelmi sa mnohé podarí.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Dobrý anjel #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk