Asociácia polio v SR - RŠO SZTP

27.03.2017 22:58

Sme republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých združujúca ľudí, ktorí v ranom detstve prekonali detskú obrnu (poliomyelitídu).

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30790255
Sídlo: Žehrianska 7, 851 07 Bratislava
Bankové spojenie: SK03 5600 000­0 0086 2977 1­001
Adresa webovej stránky: http://polio-sk.webnode.sk/
Kontakt: stefan.grajcar@gmail.com
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Asociácia polio v SR, ktorá v r. 2017 oslavuje 25. výročie svojho vzniku, sa snaží pomáhať najmä pri ochrane záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde, nepretržite odborne vystupuje pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V roku 2016 sme príjem získaný z 2% z dane použili najmä ako príspevok na týždňový sociálno-rehabilitačný pobyt pre členov AP v SR, ktorý sa uskutočnil v auguste 2016 v Dudinciach. Menšiu časť tohto príjmu sme použili ako príspevok členom na relaxačný víkendový pobyt v Piešťanoch v máji 2016.

Prečo dať daň práve nám:

Členskú základňu Asociácie polio v SR tvoria dnes už najmä už ekonomicky neaktívni ľudia v dôchodkovom veku, ktorých ekonomická situácia aj vzhľadom na obmedzenia pri pracovnom uplatnení spôsobené zdravotným stavom často nie je veľmi dobrá. Účasť na týždňovom sociálno-rehabilitačnom pobyte alebo na relaxačnom víkendovom stretnutí, na ktoré členom prispievame práve z príjmu z 2 % z daní, pri súčasnej finančnej nedostupnosti indikovanej kúpeľnej liečby im pomáha zmierňovať zdravotné a sociálne dôsledky primárneho ochorenia a prispieva tak k zvyšovaniu kvality ich života, ako aj udržaniu nezávislosti od pomoci iných. Čím viac prostriedkov sa nám podarí získať z 2 % z daní, tým väčší bude môcť byť počet členov, ktorí sa spomínaných aktivít budú môcť zúčastniť.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk