Nadácia Aigyptos

27.03.2017 23:12

Nadácia Aigyptos podporuje rozvoj slovenskej egyptológie. Je platformou pre odborníkov i laikov, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru starovekého Egypta.

Právna forma: Nadácia
IČO: 35591064
Sídlo: Žitavany
Bankové spojenie: 2624793706/1100
Adresa webovej stránky: http://aigyptos.sk
Kontakt: aigyptos@aigyptos.sk
Oblasť pôsobenia: veda

Aktivity a projekty:

Podporujeme slovenský archeologický a egyptologický výskum v Egypte a na Slovensku. Budujeme odbornú egyptologickú knižnicu.

Prezentujeme na prednáškach a výstavách dejiny a kultúru starovekého Egypta slovenskej verejnosti.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Podpora 9. sezóny archeologického výskumu na egyptskej lokalite Tell el-Retábí aigyptos.sk/tel-el-retabi/dennik-vypravy-zo-sezony-2016;

príprava 6. ročníka Bratislavského cyklu egyptologických prednášok aigyptos.sk/do­mov/prednasko­vy-cyklus-2017

Prečo dať daň práve nám:

Ako jedna z mála neziskových organizácií na Slovensku oponujeme post-faktickej dobe a iracionalite podporou vedy a faktov.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk