Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 20

30.03.2017 00:02

Organizácia telesne postihnutých s kombinovanými postihmi, sklerózou multiplex, detskou mozgovou obrnou, vrodenými a získanými postihmi.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36094820
Sídlo: Vančurova 1 , Trnava 917 01
Bankové spojenie: IBAN 3809000000000­045543826
Adresa webovej stránky: Slovenský zväz telesne postihnutých
Kontakt: sztptt@zoznam.sk
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

rozvíjanie jemnej motoriky, besedy s odborníkmi zo zdravotníctva, pomoc pri vybavovaní pomôcok, základné sociálne poradenstvo , vymanenie z izolácie domáceho prostredia návštevou divadla, termálu, rekondície, výstavy

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

liečebný pobyt, návšteva divadla, termál

Prečo dať daň práve nám:

podporujeme telesne postihnutých aktivitami vhodnými pre ich špecifický zdravotný stav čím ich vymaňujeme ich zo sociálnej izolácie, čo blahodárne vplýva na ich duševný a fyzický stav

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk