Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

30.03.2017 22:55

Evanjelická diakonia sa v rámci svojej činnosti a pôsobnosti zaoberá sociálno-diakonickou prácou, ktorú poskytuje pre rôzne sociálne skupiny.

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 17327181
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: SK77 7500 000­0 0005 8475 9­183
Adresa webovej stránky: www.diakonia.sk
Kontakt: diakonia@diakonia.sk, 02/54417498
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Evanjelická diakonia je tu pre vás už od roku 1991. Má sieť vlastných 22 stredísk, v ktorých poskytuje sociálne služby ambulantnou a pobytovou formou, poskytuje sociálne poradenstvo, pracuje na projektoch a podieľa sa na programoch práce s mládežou a dobrovoľníctva, projektoch humanitnej a rozvojovej pomoci.

Pomocnú ruku ochotne podávame všetkým, ktorí sa na nás obrátia.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V tomto roku sme sa zamerali na rozvoj pomoci, ktorú sme tento krát nasmerovali k matkám a ich maloletým deťom. Pripravili sme pre nich nové zariadenie, v ktorom im budú poskytované služby počas ich náročného obdobia života.

Prečo dať daň práve nám:

Môžu pomôcť tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Svoju nepriaznivú situáciu si zväčša neprivodili sami a o to viac si vedia vašu pomoc vážiť.

Ak nám prejavíte vašu dôveru a zveríte 2 percentá zo štátu odvedených daní, môžete tak prostredníctvom Evanjelickej diakonie pomôcť mladým ako aj starším, chorým sociálne zraniteľným skupinám, odkázaným na našu spolupatričnosť.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk