OZ Krónerka

12.04.2017 23:46

Občianske združenie rodičov a priateľov školy, ktorí chcú pomôcť pri materiálnej podpore za účelom rozvoja fyzického a duševného zdravia detí.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42214173
Sídlo: Ul.J.Kronera 25,03601 Martin
Bankové spojenie: 1100 2928844592
Adresa webovej stránky: zs-kronerovamt
Kontakt: 043/4238087
Oblasť pôsobenia: školstvo

Aktivity a projekty:

Zapájame sa do projektov na rozvoj IKT na škole, SMARTBOOKS,zlep­šenie materiálneho vybavenia telovýchovného zariadenia

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Nová posilňovňa pre žiakov školy, Interaktívna tabuľa v I.ročníku,

Prečo dať daň práve nám:

Financie sú preukázateľne vložené do fyzického a duševného rozvoja detí.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk