Opera Slovakia

18.04.2017 23:00

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia a popularizácia slovenskej opernej kultúry s presahom do iných žánrov klasickej hudby.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42354901
Sídlo: Adámiho 26, Bratislava

Bankové spojenie: SK43833000000­02101075676

Adresa webovej stránky: www.operaslovakia.sk

Kontakt: operaslovakia@gmail.com, tel.č. 0907818876
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Prostredníctvom prezentačného portálu www.operaslovakia.sk, prináša Opera Slovakia, o.z. pestrú paletu tém, názorov a pohľadov. V rámci spravodajstva a publicistiky prezentuje, mapuje a dokumentuje jednotlivé operné sezóny na Slovensku a venuje sa aj významným udalostiam v zahraničí. Portál Opera Slovakia je v širokom povedomí odbornej i laickej obce, stal sa mienkotvorným a rešpektovaným médiom. Od roku 2015 svoj mediálny priestor venuje okrem opery aj operete, klasickej hudbe či baletu.

Opera Slovakia prináša rozhovory s významnými umelcami, hudobnými teoretikmi, kritikmi, prípadne inými poprednými kultúrnymi dejateľmi podieľajúcimi sa na tvorbe a reflexii slovenskej opernej kultúry. Prináša recenzie divadelných predstavení, operných a iných koncertov klasickej hudby, profily umeleckých a iných osobností významných pre slovenskú opernú kultúru v súvislosti s významnými udalosťami v ich živote (premiéry významných diel a ich okrúhle výročia, životné jubileá, výročia úmrtí, ocenenia za významný umelecký a osobnostný prínos a pod.). Zaujímavými sú aj autorské články s náhľadom do histórie a súčasnosti opernej kultúry na území Slovenska v konfrontácii s Európou a svetom, autorské články zamerané na hlbšie spoznávanie hudobného a myšlienkového odkazu opernej tvorby a voľne koncipované autorské články na aktuálne a iné témy súvisiace so slovenskou opernou kultúrou. Článkami Opera Slovakia rozširuje divácky obzor aj o menej známe hudobnodramatic­ké diela.

Produkčnou činnosťou sa Opera Slovakia aktívne zapája do operného života na Slovensku v rámci popularizácie a šírenia opernej kultúry. Takýmto spôsobom pestuje operu ako reprezentatívny umelecký žáner, ktorý spája s prezentáciou slovenských operných umelcov a mladých operných talentov. V rámci produkčnej činnosti tak Opera Slovakia pripravuje nezabudnuteľné zážitky.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

V roku 2016 sme nečerpali 2% z dane.

Prečo dať daň práve nám:

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia a popularizácia slovenskej opernej kultúry s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Prostredníctvom prezentačného portálu www.operaslovakia.sk, prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov. Svoj mediálny priestor venuje okrem opere aj operete, klasickej hudbe či baletu. Opera Slovakia je na Slovensku jediné združenie, ktoré sa hĺbkovo venuje opernému umeniu. Prostredníctvom svojich aktivít monitoruje slovenskú opernú kultúru doma aj v zahraničí. Výsledky tejto činnosti slúžia na rôzne účely, či už informačné, popularizačno-náučné, archívne, alebo výskumné. Opera Slovakia, o.z. spolupracuje s rôznymi organizáciami a uznávanými autormi (publicisti, muzikológovia, kritici…). Svojimi aktivitami výrazne prispieva k uchovávaniu hodnôt, výskumu, či informovanosti nielen z oblasti opery, ale aj operety, klasickej hudby či baletu. Opera Slovakia zároveň ponúka jedinečnú príležitosť pre etablovanie sa nových autorov v konfrontácii s uznávanými autoritami v tejto oblasti. Príjem z 2% z daní pomôže s rozšírením aktivít a činnosti Opera Slovakia, o.z.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk