Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV

04.02.2018 22:05

SNS pri SAV združuje profesionálnych i amatérskych záujemcov o numizmatiku, príbuzné disciplíny a históriu všeobecne. Zaoberáme sa bádaním a popularizáciou.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00178071
Sídlo: Bratislava, Bradáčova 7
Bankové spojenie: IBAN SK 66 0200 0000 0­000 7173 5012
Adresa webovej stránky: www.numizmatici-trencin.sk
Kontakt: zbysek.sustek@savba.sk, 02 59 30 26 17
Oblasť pôsobenia: veda

Aktivity a projekty:

Organizujeme verejne prístupné sympóziá zamerané na dejiny peňazí a hospodárstva na Slovensku. Organizujeme pravidelné verejne prístupné popularizačné prednášky, najmä v Bratislave, Košiciach, Svite a Trenčíne

Vydávame časopis Numizmatika

Poskytujeme poradenstvo pri určovaní a ocenení numizmatického materiálu

Svojou činnosťou poskytujeme možnosti hodnotného trávenia voľného času, najmä dôchodcov, a príležitosti k sebavzdelávaniu, spoznávaniu histórie a k posilňovaniu zdravého vlastenectva. V tomto roku pripravujeme dve sympóziá – jedno venované úlohe zberateľstva pri záchrane pamiatok a rozvoju numizmatiky a druhé úlohe medailám ako médiu reflektujúcemu významné historické a spoločenské udalosti

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Na organizovanie dvoch sympózií venovaných obrazu politickej a náboženskej propagandy v ikonografii peňazí a fenoménu falšovania peňazí v dejinách Slovenska ako aj na vydanie časopisu Numizmatika č. 27.

Prečo dať daň práve nám:

Sme spoločnosť zložená prevažne z dôchodcov, v menšej miere z ľudí v zamestnaneckom pomere, ktorý na činnosť spoločnosti môžu prispievať len v obmedzenej miere. Spoločnosť nevyvíja žiadne obchodné aktivity, ale v 12 sídlach svojich pobočiek (Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Košice, Martin, Nitra, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Svit, Trenčín a Trnava) konáme pravidelné prednášky prístupné verejnosti, zúčastňujeme sa podujatí iných organizácií, resp. svojim príspevkom obohacujeme aj ich činnosť.

Prispievame k rozvoju kultúrneho života a občianskej spoločnosti, podporujeme vedecké bádanie a publikujeme a popularizujeme jeho výsledky. Konáme prednášky aj pre základné a stredné školy. Vzhľadom na malé personálne pokrytie numizmatiky v múzeách, vysokých školách a vedeckých ústavoch do značnej miery suplujeme aj tento nedostatok

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#numizmatika #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk