Res Publica

04.02.2018 22:15

OZ združujúce fyzické osoby, ktoré podporujú Katedru politológie FF UPJŠ v Košiciach.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42243459
Sídlo: Šrobárova 2, 040 59 Košice – Staré Mesto
Bankové spojenie: SK47020000000­02932003454
Adresa webovej stránky: www.ozrespublica.sk
Kontakt: ozrespublica@gmail.com
Oblasť pôsobenia: školstvo

Aktivity a projekty:

 • Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou KOŠICKÉ POLITOLOGICKÉ DIALÓGY: KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA
 • Študentská vedecká konferencia v rámci KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV
 • Debaty s osobnosťami politického a spoločenského života
 • Politologické tripy
 • Politologické ražniči na Bankove
 • Politologický bowling

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

 • Na vyššie vymenované aktivity a propagáciu Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach

Prečo dať daň práve nám:

 • Snažíme sa rozvíjať Katedru politológie FF UPJŠ v Košiciach a to prepájaním teórie s praxou
 • Informujeme širokú verejnosť o politickom a spoločenskom dianí doma i v zahraničí
 • Podporujeme interkultúrny dialóg
 • Vykonávame širokú pedagogickú, publikačnú i edičnú činnosť
 • Pomáhame rozvoju občianskej spoločnosti a občianskej participácie
 • Vytvárame priestor pre osobnostný rozvoj študentov

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk