Návrat

04.02.2018 22:20

Opusteným deťom nedávame hračky. Už viac ako 20 rokov im nachádzame rodiny a poskytujeme rodinám odborné poradenstvo. DARUJ MAMU - Daruj 2% Návratu!

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31746209
Sídlo: Pluhová 1, 831 03 Bratislava
Bankové spojenie: IBAN: SK14 3100 000­0 0040 0045 8­116
Adresa webovej stránky: http://www.navrat.sk/
Kontakt: navrat@navrat.sk, 02/52 44 43 61
Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

Na Slovensku je pre viac ako 4500 detí mama len slovo, pretože nežijú s rodičmi. Tieto deti vyrastajú samé v detských domovoch, pretože ich vlastní rodičia sa o ne nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať. Každé z nich potrebuje lásku, bezpečie a prijatie, ktoré sú im schopní dať iba milujúci stabilní rodičia!

Preto v Návrate:

  • Vyhľadávame nové rodiny pre opustené deti.
  • Pripravujeme žiadateľov o náhradné rodičovstvo a profesionálnych rodičov.
  • Viac ako 750 náhradným rodinám poskytujeme dlhodobé a priebežné odborné poradenstvo a špeciálne terapie.
  • Odborne pomáhame vyše 300 deťom z ohrozených rodín, aby mohli naďalej vyrastať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí.
  • Presadzujeme systémové a legislatívne zmeny v prospech rodinných foriem starostlivosti o deti a v sociálno-právnej ochrane detí.
  • Vzdelávame pracovníkov a odborníkov, ktorých práca a rozhodnutia majú dopad na životy tisícok detí na Slovensku.
  • Meníme verejnú mienku v prospech rodinných foriem starostlivosti o deti a zvyšujeme citlivosť verejnosti voči potrebám detí.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Na rozdiel od štátnych zdrojov nám príjmy z 2% dávajú možnosť pružne reagovať na potreby detí a rodín a pomáhať im vždy, keď to potrebujú.

V roku 2017 sme aj vďaka 2% pomáhali upraviť rodinné pomery detí, ktorým hrozilo vyňatie z rodiny (viac ako 120 rodín, v ktorých žije viac ako 350 detí), sprevádzali sme deti a ich nových rodičov v budovaní vzťahovej väzby, pripravili sme na adopciu a pestúnstvo 58 žiadateľov – to je nádej pre viac než 130 detí čakajúcich na novú rodinu. Našimi terapiami prešlo viac ako 88 detí, ktoré sa vysporiadavajú so svojimi bolesťami a ranami z minulosti. Priebežne sme poskytovali odborné poradenstvo a sprevádzanie pre 312 náhradných rodín, v ktorých žije 432 detí, ktoré prežívajú po ťažkých dňoch, týždňoch i rokoch nové rodinné istoty.

Minulý rok sa nám podarilo vytvoriť 8 kufríkov pre opustené deti – Kufrík pre Kukulíka – plný cenností, ktoré dokazujú, že opustené dieťa po pôrode nebolo svoje prvé dni na svete samé a viacerým ľuďom na ňom záležalo a záleží. Uzatvorili sme zmluvu s 1. nemocnicou na Slovensku, ktorá umožní vstup Dominík – špeciálnych terapeutov k opusteným deťom, aby mohli ako sprevádzajúce osoby zmierniť ich samotu.

Celkovo sme aj vďaka 2% našli rodinu už viac ako 1000 znevýhod­neným deťom.

Prečo dať daň práve nám:

Vaše 2% pomôžu ďalším opusteným deťom nájsť mamy a tatov a umožnia nám pracovať na rozvoji pestúnstva, ktoré prináša riešenie pre ťažko adoptovateľné deti so špeciálnymi potrebami.

Viac o tom, čo pre nás znamenajú 2% sa dozviete tu: www.navrat.sk/…dve-percenta

Ďakujeme Vám za Vašu podporu! V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk