Opera Slovakia

04.02.2018 22:23

Hlavným cieľom Opera Slovakia, o.z. je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42354901
Sídlo: Adámiho 26, Bratislava – Karlova Ves, 84105
Bankové spojenie: IBAN: SK43833000000­02101075676
Adresa webovej stránky: www.operaslovakia.sk
Kontakt: operaslovakia@gmail.com
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto hlavných úloh:

  • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
  • Podpora prevádzky nezávislého spravodajsko-publicistického internetového časopisu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry s presahom do iných žánrov klasickej hudby.
  • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
  • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).
  • Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v Slovenskej republike i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

V rámci podpory šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku sa Opera Slovakia, o.z. aktívne zapája do operného života aj nekomerčnou produkčnou činnosťou pravidelnými koncertmi:

Benefičný koncert „Operné gala v Kežmarku“ je na Slovensku jedinečný operný galakoncert, na ktorom vystúpi vždy jedna alebo viaceré slovenské operné hviezdy so svetovým renomé spolu so začínajúcimi talentovanými umelcami. Jeho benefičný charakter spája operu so silnými ľudskými príbehmi. Koncert sa každoročne koná v exkluzívnom interiéri slovenskej kultúrnej pamiatky zaradenej do zoznamu UNESCO – Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku a výťažok koncertu je venovaný vždy inej organizácii. Koncert sa od roku 2018 koná pod záštitou svetoznámej slovenskej opernej divy Edity Gruberovej.

Koncert mladých talentov pod názvom „Príďte za operou“ je názov open air podujatia, ktorého cieľom je predstaviť nové mladé umelecké tváre v netradičnom prostredí amfiteátra osady Starý Klíž v okrese Partizánske. Od roku 2014 sa na podujatí predstavili viacerí mladí umelci, ktorým Opera Slovakia poskytuje príležitosť potrebnej koncertnej praxe.

Rozvíjajúca sa tradícia koncertnej činnosti Opera Slovakia, o.z. pestuje na Slovensku operu ako reprezentatívny druh umenia a prináša nezabudnuteľné operné zážitky.

Občianske združenie Opera Slovakia vzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisu www.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov.

Internetový časopis Opera Slovakia www.operaslovakia.sk vznikol v roku 2011 ako prvý a jediný svojho druhu na Slovensku prinášajúci ucelené nezávislé operné spravodajstvo a publicistiku. Na mediálny trh vstúpil z nevyhnutnosti vytvoriť na internete priestor pre erudovaných spravodajcov a publicistov s možnosťou etablovania sa nových autorov v konfrontácii s uznávanými autoritami v danej oblasti kultúry. Od roku 2015 k téme opery pribudli aj informácie z oblasti operety, klasickej hudby a baletu. Od roku 2015 je Opera Slovakia oficiálnym internetovým časopisom s dennou periodicitou zaradeným v kategórii náučno-populárny s prideleným kódom ISSN 2453–6490. Všetky publikované články týmto získali hodnotu oficiálneho dokumentačného materiálu. Vydavateľom časopisu je Opera Slovakia, o.z.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

2% z daní za rok 2017 sme použili na tvorbu článkov reflektujúcich operné umenie.

Prečo dať daň práve nám:

Opera Slovakia je na Slovensku jedinečným združením detailne sa zaoberajúcim operným umením – jeho monitorovaním, bádaním či prezentovaním. Výsledky činnosti Opera Slovakia, o.z. sú publikované prostredníctvom spravodajsko-publicistického internetového časopisu Opera Slovakia www.operaslovakia.sk, ktorý je jediným mienkotvorným a rešpektovaným internetovým médiom v danej oblasti kultúry na Slovensku. Hudobné spravodajstvo a publicistika, ale aj organizovanie rôznych iných sprievodných nekomerčných podujatí, je finančne nákladné a preto ak chceme systematicky a dlhodobo pracovať s tímom odborníkov na našich programových cieľoch, ktorých výsledkom je napríklad zachovávanie nášho kultúrneho dedičstva, alebo aj popularizácia operného umenia, potrebujeme zvýšiť príjmy do nášho rozpočtu. Z tohto dôvodu sa uchádzame o 2% z daní.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk