Detské centrum "PRE TEBA",n.o.

07.02.2018 23:58

Sme nezisková organizácia venujúca sa deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou v profesionálnych rodinách.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 36167746
Sídlo: Mičurinova 22, 08001 Prešov
Bankové spojenie: SK63 7500 000­0 0000 1354 1­583
Adresa webovej stránky: www.dcpreteba.sk
Kontakt: 0907912838 dc.preteba@gmail.com
Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

Voľnočasové aktivity, kurzy lyžovania,letné tábory, kurzy osamostatňovania sa pre našich mladých, vzdelávacie aktivity…

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Finančné prostriedky z 2% sme použili na financovanie projektov počas roka a cez prázdniny, aby sme umožnili naším deťom skoro úplne prežiť život bez rodičov.

Prečo dať daň práve nám:

Sme nezisková organizácia , ktorá sa snaží dať naším deťom šancu žiť naplno a ukázať čo je rodina, dať im vzory, istotu.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk