Deti a umenie n.f.

08.02.2018 00:31

Podporu aktivít detí a mládeže, ktorá sa venuje štúdiu umenia na ZUŠ Jozefa Kresánka v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 31746705
Sídlo: Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Bankové spojenie: 4007970710/ 7500
Adresa webovej stránky: www.zuskresanka.sk
Kontakt: zus.@zuskresanka.sk 02/65420465
Oblasť pôsobenia: školstvo

Aktivity a projekty:

Deti a umenie n.f. napomáha vytvárať podmienky pre zachovanie činnosti Základnej umeleckej školy J. Kresánka v miestach jej pôsobnosti a ďalší rozvoj žiakov v záujmovej a kultúrnej oblasti, ako aj podporu žiakov pre pestovanie a uchovanie tradícií z rôznych oblastí Slovenska. Fond združuje finančné prostriedky a majetok na plnenie všeobecne prospešného účelu pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt detí a žiakov a ochranu a podporu zdravia a vzdelávania detí a žiakov, najmä v oblasti umenia.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Fond bol použitý na podporu činnosti súborov školy – Komorného sláčikového orchestra Junior, detských speváckych zborov Margarétka a Kresánik, Folklórnych súborov Čečinka a Čečina, súborov moderného tanca Minigma a Divertída, súboru zobcových fláut Luskáčik, kapelám populárnej hudby SOS Trio, New Band a Chameleon Band, gitarového súboru, divadelného súboru LaNo. Prostriedky z fondu sú využívané na činnosť týchto súborov ako aj na prenájom priestorov, (koncertných sál), nákup hudobných nástrojov a ich údržbu, nákup pomôcok pre potreby žiakov, zaplatenie dopravy žiakov na sústredenia, súťaže, zájazdy, vystúpenia…

Prečo dať daň práve nám:

Výchova detí a mládeže k umeniu a umením im umožňuje zmysluplne a užitočne tráviť svoj voľný čas aktivitami, ktoré ich zaujímajú a sú prínosom pre ich celkový rozvoj. Naša činnosť vedie k výchove zodpovedných, kultúrnych ľudí a zároveň je prevenciou pred hrozbami, ktoré striehnu na mladých ľudí – sú to predovšetkým drogy, požívanie alkoholu a pod.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk