Nadácia United Philanthropy

11.02.2018 22:02

Úmyslom našej Nadácie je pomôcť tým, ktorí sú odhodlaní a šikovní, ale nie svojou vinou nemajú finančné a materiálne možnosti naplno rozvinúť svoj talent.

Právna forma: Nadácia
IČO: 42268303
Sídlo: Ivanská cesta 53, 821 04 Bratislava
Bankové spojenie: SK60 1100 000­0 0029 2289 0­045
Adresa webovej stránky: www.nadaciaup.sk
Kontakt: kontakt@nadaciaup.sk
Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

Podpora mladých lekárov NOÚ formou príspevkov na ďalšie vzdelávanie , príspevky na odborné semináre a podobne.

Podpora vzdelávania formou knižných publikácii

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

V roku 2017 sme nakúpili a rozdali 300 ks knižných publikácií

Prečo dať daň práve nám:

Pomôžte nám podporiť tých, ktorí v budúcnosti môžu pomôcť nám všetkým.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk