Občianske združenia EMÓCIA

11.02.2018 22:03

OZ Emócia vzniklo pri zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, Ul. Republiky 22, Žilina. Cieľom je skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45773203
Sídlo: Republiky 1045/22, 010 01 Žilina
Bankové spojenie: IBAN: SK81 0900 000­0 0051 2298 6­712
Adresa webovej stránky: harmonia.dsszsk­.sk
Kontakt: 0905 585 406, ddzarep.veselovska@vuczilina.sk
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Cieľ činnosti občianskeho združenie EMÓCIA je združovať príbuzných a priateľov zdravotne postihnutých, spolupráca so spoločenskými, mimovládnymi i vládnymi organizáciami, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zahraničia, obecnými a mestskými úradmi a rodinami, ktorá vedie ku skvalitneniu života zdravotne postihnutých dospelých občanov a napomáhanie ich integrácie do spoločenského života.

Za týmto účelom bude združenie:

  1. Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia a stretnutia zdravotne postihnutých dospelých,
  2. Napomáhať pri organizovaní rekreačných zájazdov na Slovensku i v zahraničí,
  3. Napomáhať pri vytváraní podmienok pre ich pracovné a záujmové aktivity,
  4. Propagovať výsledky práce so zdravotne postihnutými v masmédiách, na výstavách a pod.,
  5. Podieľať sa na riešení problémov zdravotne postihnutých a spolupracovať s ich rodinami.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

2% chceme použiť na skvalitnenie poskytovanie sociálnych služieb – na organizovanie voľnočasových aktivít pre seniorov a na zorganizovanie terapií napr. canisterapia – terapia za pomoci zvierat, arteterapia – práca kreslením.

Prečo dať daň práve nám:

Pomôžete ťažko chorým seniorom skvalitniť ich život.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk