NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

15.02.2018 05:01

Cieľom nadácie je kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

Právna forma: Nadácia
IČO: 42180058
Sídlo: Mierová 83, 821 05 Bratislava
Bankové spojenie: SK63842000000­00175032207
Adresa webovej stránky: www.kvapkanadeje.sk
Kontakt: kvapkanadeje@kvapkanadeje.sk; 02–43423901
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Máte slinu? a Dobrák od kosti na získanie potenciálnych darcov pre Národný register darcov kostnej drene;

Modernizácia a prístrojové dovybavenie Transplantačnej jednotky kostnej drene KDHaO Národného ústavu detských chorôb;

Psychosociálna starostlivosť o deti po transplantácii kostnej drene- organizovanie rekondičných táborov

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Rekondičný tábor pre deti po transplantácii kostnej drene;

Rekonštrukcia sociálneho zázemia Kliniky detskej neurológie NÚDCH;

Rozšírenie databázy darcov kostnej drene pre Národný register darcov KD;

Prečo dať daň práve nám:

Získané finančné prostriedky sú efektívne a transparentne vynakladané s cieľom vytvoriť pre malých onkologických a hematologických pacientov lekárske pracoviská a podmienky svetovej úrovne, ktoré pre nich môžu predstavovať reálnu šancu na uzdravenie a záchranu života

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk