Nadácia Výskum Rakoviny

15.02.2018 05:01

Podporujeme a propagujeme výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.

Právna forma: Nadácia
IČO: 31782582
Sídlo: Karloveská 6c, 841 04 Bratislava
Bankové spojenie: SK63 0200 000­0 0001 6753 4­012
Adresa webovej stránky: www.nvr.sk
Kontakt: prezident@nvr.sk; 0908 951 332
Oblasť pôsobenia: veda

Aktivity a projekty:

  • Nadácia Výskum rakoviny vyhlásila každoročne 7. marec za Deň výskumu rakoviny s mottom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!, ktorý zahŕňa odborné a kultúrne podujatia
  • organizuje popularizačné semináre Vedecké dielne – onkológia pre stredoškolských študentov
  • organizuje pravidelne Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu v kategóriách študent strednej školy, študent vysokej školy, mladý výskumník do 35 rokov).
  • vyhlasuje verejné zbierky na zakúpenie dôležitých výskumných a diagnostických prístrojov (od roku 2000 zakúpila prístroje v hodnote vyše milión €)
  • organizuje športovo-dobročinnú kampaň Na kolesách proti rakovine (v roku 2018 už 16. ročník).

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Zakúpenie dvoch zariadení laminárny box v hodnote 20 tisíc eur; organizovali sme vyše 50 vedeckých dielní onkológia na stredných školách vo všetkých krajov Slovenska; podporili sme mladých onkologických ved­cov

Prečo dať daň práve nám:

Aktivity nadácie prispievajú k tomu,

  • aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a
  • aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk