Liga proti rakovine SR

15.02.2018 05:04

Naším cieľom a poslaním je priama pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, a to prostredníctvom psychosociálnych projektov realizovaných celoročne.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00641219
Sídlo: Brestová 6, 821 02 Bratislava
Bankové spojenie: SK65020000000­00104832012
Adresa webovej stránky: https://www.lpr.sk/
Kontakt: lpr@lpr.sk, 02/5292 1735
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

K projektom, ktoré fungujú dlhé roky a sú pre pacientov i rodinných príslušníkov výraznou pomocou a prínosom, no tiež sú orientované na zdravú populáciu, patria:

  • Denné aktivity a programy pre pacientov v troch Centrách pomoci LPR – Bratislava, Košice, Martin
  • Mailová a telefonická Onkoporadňa – každý deň sú k dispozícii odborníci v oblasti onkológie, psychológie, sociálneho a právneho poradenstva či v oblasti výživy
  • Psychosociálna sieť – pre pacientov a ich rodiny bezplatné poradenstvo 20-tich psychológov v rámci SR v nemocniciach a ambulanciách
  • Ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a v Košiciach
  • Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov v liečbe či po liečbe
  • Rodinná týždňovka pre rodiny, kde jeden z rodičov je onkologický pacient
  • Preventívno-informačné kampane, workshopy, prednášky
  • Publikačná činnosť so zameraním na informovanie o jednotlivých onkologických diagnózach, či preventívno-informačné letáky
  • Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Výnos z asignácie 2% každoročne využívame na realizáciu psychosociálnych projektov, ktorých účelom je pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám lepšie a jednoduchšie zvládať náročné obdobie počas ochorenia, spojené s liečbou, ako aj pomôcť im navrátiť sa do bežného života po skončení liečby (Onkoporadňa, Sieť psychológov, Relaxačné pobyty, Jednorazový finančný príspevok, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí, a pod.) Dôležitou oblasťou využitia 2% sú i aktivity na poli prevencie a informovanosti verejnosti v starostlivosti o svoje zdravie, za účelom predchádzania ochoreniu.

Prečo dať daň práve nám:

Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom a ich rodinám už 28 rokov. Vaše 2% potrebujeme, aby sme mohli pomáhať ďalším stovkám jednotlivcov a desiatkam rodín aj naďalej. Ďakujeme

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Liga proti rakovine #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk