Delta Club Bratislava

20.02.2018 07:13

Sme jedným z mála fungujúcich rogalistických klubov, ktorý aktívne podporuje a rozvíja závesné lietanie na Slovensku.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30867142
Sídlo: Karloveská 412/33, 84104 Bratislava
Bankové spojenie: SK46833000000­02800877854
Adresa webovej stránky: www.deltaclubba.sk
Kontakt: forgac.martin@gmail.com
Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

V rámci rozvoja závesného lietania na Slovensku sa spolupodieľame na organizovaní každoročných majstrovstiev Slovenska, kde si počas niekoľkých kôl porovnávajú súťažiaci svoje zručnosti v ovládaní pilotáže, navigácie, meteorológie ako aj samotnej taktiky letu. Už spravidla sa týchto majstrovstiev zúčastňujú aj piloti zo susedných krajín Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, ale nie je nič nezvyčajné, ak sa na nich objavia aj piloti spoza oceánu.

Okrem organizovania takýchto súťaží sa ich piloti nášho klubu aj aktívne zúčastňujú, o čom svedčí aj minuloročné prvé miesto z Majstrovstiev Slovenska v závesnom lietaní.

Na to aby mohlo závesné lietanie napredovať sa snažíme vychovávať nových pilotov, vytvárať im vhodné podmienky pri prvých pokusoch so spoznávaním tohto sveta z vtáčej perspektívy.

Našou ďalšou ambíciou je postupné dopĺňanie chýbajúcich inštruktorov a technikov v rámci celoslovenského združenia pilotov závesných klzákov, čo sa nám už čiastočne darí.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Minulý rok nám 2% z dane dopomohli k tomu, aby sme mohli podporiť organizovanie súťaží v závesnom lietaní. Vďaka nim sme mohli opraviť poškodené štartoviská, upraviť príjazdové cesty, opraviť poškodenú techniku, zabezpečiť hangárovanie našich krídiel a ešte kopu ďalších drobností ktoré je potrebné zabezpečiť k tomu, aby tento nádherný šport nielen prežíval, ale aj ďalej napredoval.

Prečo dať daň práve nám:

Cieľom nášho klubu nie je združovanie individualistov, ale priblíženie neopakovateľného zážitku z lietania na rogale, čo najširšej verejnosti. Možno čoskoro k nám zavítate vy, vaše deti, alebo vaši rodičia. ;) Sme otvorení pomôcť každému, kto sníva o tom, že sa bude môcť po oblohe preháňať ako vták.

Keďže v súčasnosti nejde o masový šport, je závesné lietanie na okraji mediálneho záujmu a tým pádom aj jeho podpora zo strany štátu je nulová. Všetky výdavky ktoré ako klub máme, si hradíme sami z vlastných zdrojov a dvoch percent z daní, ktoré sa nám podaria vyzbierať.

Ak by ste sa rozhodli podporiť práve náš klub, Vaše 2% využijeme na ďalší rozvoj závesného lietania na Slovensku.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk