Detský domov Pečeňady - Opora

25.02.2018 23:37

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je pomoc a podpora detského domova v oblasti komplexnej starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42294991
Sídlo: Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
Bankové spojenie: SK25020000000­03189622658
Adresa webovej stránky: www.oporapecenady.sk
Kontakt: opora.pecenady@gmail.com
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Našim cieľom je napomáhať celkovému rozvoju osobnosti detí, a to v telesnej, duševnej a duchovnej oblasti. Realizovaním rôznych aktivít, ktoré sú súčasťou činností nášho občianskeho združenia a získavaním finančných prostriedkov na ich realizáciu, sa snažíme pomáhať deťom, dospievajúcim a mladým dospelým, ktorí majú súdom nariadenú ústavnú starostlivosť, žiť plnohodnotný život.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Získané finančné prostriedky z podielu daní sme využili najmä na zabezpečenie letného tábora a úpravu okolia detského domova pre skvalitnenie letných voľnočasových aktivít pre deti. Rovnako sme finančne podporovali zamestnancov detského domova na ich účasti na vzdelávaniach zameraných na zvyšovanie kompetencií pre prácu s deťmi.

Prečo dať daň práve nám:

S Vašou pomocou formou poskytnutia 2% z podielu daní môžeme pomáhať skvalitňovať starostlivosť o deti, ktoré sú umiestnené v Detskom domove v Pečeňadoch, rovnako aj podporovať ich možný návrat do biologickej rodiny.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk