Autistické centrum Andreas n.o.

25.02.2018 23:43

Andreas poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autistickým syndrómom.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 31821677
Sídlo: Galandova 7, Bratislava
Bankové spojenie: SK75 7500 000­0 0040 1159 8­499
Adresa webovej stránky: www.andreas.sk
Kontakt: andreas@andreas.sk, 0905746280
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Integrácia detí s Aspergerovým syndrómom v materských, základných a stredných školách, Pre rodičov bez rodičov, Spolu to zvládneme, Viem ti povedať, Záhrada zelená – pre autistov ako stvorená, Autisti – artisti, Som iný, som iná, Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom prostredníctvom IKT, Podpora aktivít a činnosti centra Andreas, Arteterapia, Muzikoterapia, Snoezelen terapia, Vzdelávanie, Workshopy, Školenia a semináre.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Dve percentá z vašich daní využívame transparentne. Aj vďaka nim neustále zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb a podporujeme vzdelávanie detí a mladých ľudí s autizmom, aby mohli žiť svoj nezávislý život v maximálne možnej miere.

Prečo dať daň práve nám:

Už viac ako 16 rokov poskytujeme ľuďom s autizmom odbornú starostlivosť, komplexnú diagnostiku, intervenciu, individuálnu terapiu, rehabilitáciu a špecializované poradenstvo. Pomáhame rodinám s autistickým členom riešiť ťaživú životnú situáciu komplexne a doživotne.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#autizmus #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk