PLAMIENOK n.o.

01.03.2018 00:16

Sme detský domáci mobilný hospic, ktorý bezplatne pomáha nevyliečiteľne chorým a smútiacim deťom a ich rodinám.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 36077259
Sídlo: Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
Bankové spojenie: SK78 1100 000­0 0026 2953 0­681
Adresa webovej stránky: www.plamienok.sk
Kontakt: +421 2 / 207 18 169
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

 1. NÁVŠTEVY A ODBORNÁ POMOC PRE NEVYLIEČITEĽNE CHORÉ DETI PRIAMO DOMA

  Pomáhame, aby nevyliečiteľne choré deti mohli byť doma a ich život bol radostnejší. Naši lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a psychológovia navštevujú deti priamo doma. Rodinám sme bezplatne k dispozícii 24 hodín denne.

 2. ODBORNÁ PSYCHOLOGICKÁ POMOC DEŤOM A RODINÁM PO STRATE BLÍZKEHO

  Pomáhame, aby smútiace deti a ich rodiny znovu objavili farby života. V Centre smútkovej terapie na Zadunajskej 6A v Bratislave im ponúkame bezplatnú odbornú psychologickú a psychoterapeutickú pomoc formou individuálnych a skupinových stretnutí. Pravidelne organizujeme víkendové stretnutia smútiacich rodín a letný terapeutický tábor pre deti a dospievajúcich po strate blízkeho.

 3. VZDELÁVAME ŠTUDENOV, ODBORNÍKOV AJ LAICKÚ VEREJNOSŤ

  Vzdelávame (sa), aby starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny a starostlivosť o deti a rodiny po strate bola kvalitnejšia.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

 • PHM a servis áut, ktorými za deťmi dochádzame
 • Poplatky za telefóny. Rodinám sme k dispozícii 24 hod. denne, 7 dní v týždni.
 • Nákup liekov, zdravotníckeho materiálu a prístrojov, ktoré rodinám bezplatne zapožičiavame a sú nevyhnutné na to, aby deti mohli byť doma
 • Darčeky, hry a kreatívny materiál, ktoré podporujú tvorivosť a prinášajú deťom radosť.
 • Priama finančná pomoc rodinám, ktoré sú v sociálnej núdzi.
 • Správa administratívnych a skladových priestorov, kde sa stretávame a uskladňujeme lieky, prístroje a materiál pre deti a rodiny.
 • Mzdy odborníkov – lekárov, zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov, psychológov a psychoterapeutov. Služby, ktoré poskytujeme deťom doma štát nehradí. Museli by inak byť v nemocnici.
 • Prevádzkové náklady Centra smútkovej terapie (elektrika, správa priestorov), v ktorom smútiacim deťom a rodinám poskytujeme bezplatnú odbornú psychologickú po­moc.
 • Náklady na letný terapeutický tábor pre deti po strate blízkeho a víkendové stretnutia smútiacich rodín (ubytovanie, strava, doprava, kreatívny materiál, telefóny, kancelárske potreby, darčeky pre deti a pod.)
 • Náklady na vzdelávacie kurzy, ktoré organizujeme (priestory, učebný materiál, občerstvenie pre študentov a odborníkov pomáhajúcich profesií).

Všetky služby, ktoré PLAMIENOK n.o. poskytuje nevyliečiteľne chorým deťom a deťom a rodinám po strate blízkeho, sú bezplatné.

Prečo dať daň práve nám:

 • Náš život sa naplní, keď doprajeme iným, čo máme alebo čo nám samotným nebolo dopriate.
 • Doprajeme spolu nevyliečiteľne chorým deťom domov.
 • Čo urobíme pre deti, aj nevyliečiteľne choré, sa nikdy nestratí.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Plamienok #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk