Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri Dd a Dss pre dospelých Holíč

04.03.2018 22:58

Hlavným cieľom je pomoc starým a hendikepovaným občanom v oblasti vzdelávania, poradenstva, pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37989154
Sídlo: Kátovská 21, 908 51 Holíč
Bankové spojenie: SK11560000000­09218595001
Adresa webovej stránky: www.domov-holic.sk
Kontakt: 0911028621,dd­ss@stonline.sk
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

  • spolupôsobí pri zabezpečovaní vzdelávania pracovníkov domova dôchodcov a domova sociálnych služieb zamerané na špeciálne potreby občanov,
  • spolupôsobí pri poradenských službách so špecializovanými pracoviskami a pomáha pri realizácii výchovných programov pre občanov so špeciálnymi potrebami.
  • spolupracuje so štátnou správou a samosprávou pri realizácii projektov sociálnych služieb v regiónoch,
  • pomáha pri integrácii seniorov a hendikepovaných občanov do spoločenského života a organizovať ich voľný čas,
  • organizuje rehabilitačné pobyty a poznávacie zájazdy,
  • spolupracuje a zabezpečuje budovanie bezbariérových priestorov v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb,
  • zabezpečuje pomôcky pre rehabilitáciu, pracovnú terapiu, výchovnú a kultúrnu činnosť,
  • spolupracuje a zabezpečuje kultúrne akcie a pod.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Združenie použilo v roku 2017 2% z dane na: nákup materiálu pre pracovné terapie a záujmovú činnosť, rekreačno-harmonizačný pobyt „Hájenka“ Makov pre prijímateľov sociálnej služby DD a DSS pre dospelých Holíč, nákup lístkov na kultúrne vystúpenie, 11. ročník „Kvetinový deň“ pre seniorov, 11. ročník večierok pre hendikepovaných a preprava do Chorvátska pre prijímateľov sociálnej služby DD a DSS pre dospelých Holíč.

Prečo dať daň práve nám:

Aby sme mohli presadzovať dôstojný spôsob života a uspokojovanie špeciálnych potrieb hendikepovaných občanov pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Holíč.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk