Občianske združenie PECKA

04.03.2018 23:11

Sme OZ pre rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus (PEC). Pomáhame rodičom informáciami a o spôsobe liečby. Pomáhame financovať liečbu v zahraničí.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42067316
Sídlo: M.Dulu 46, 036 08 Martin
Bankové spojenie: SK94 1100 000­0 0026 2624 0­056
Adresa webovej stránky: www.peckari.sk
Kontakt: peckari@peckari.sk, 0948 128 920
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Pomáhame riešiť aktuálne krízové situácie podľa svojich možností (finančných a organizačných). Predovšetkým riešime prefinancovanie liečby vo Viedni Ponsetiho metódou. Nadväzujeme kontakty a získavame pre spoluprácu odborníkov zo všetkých oblastí (právnej, zdravotníckej a sociálnej). Odporúčame rehabilitačných pracovníkov, zhotoviteľov ortopedických pomôcok, ortopédov.

Podporujeme a rozvíjame problematiku postihnutia PEC formou aktivity na našej web stránke, publicistickej činnosti v časopisoch a webových portáloch určených pre rodiny (Dieťa, najmama.sk), spolupráce s masmédiami (Dámsky klub RTVS) a aj v spolupráci s inými združeniami. Organizujeme každoročne stretnutie členov kvôli osobnému kontaktu a výmene informácií „na živo“.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Na prefinancovanie liečby, t.j. sadrovania Ponsetiho metódou a operácie detí od novorodeneckého veku v ortopedickej klinike Speising vo Viedni.

Prečo dať daň práve nám:

Každoročne pribúdajú novonarodené deti s PEC, ktorých rodičia takmer všetky kvôli nedostatočnej a nesprávne vedenej liečbe vyhľadajú pracovisko vo Viedni. Je veľmi finančne náročné pre rodiny zvládnuť tieto výdavky. Vďaka 2% môžeme výrazne uľahčiť deťom cestu k ich zdravým nožičkám!

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk