Gotická cesta

04.03.2018 23:36

Gotická cesta spája odborníkov-pamiatkarov, zástupcov obcí a cirkví a nadšencov. Našim cieľom je pamiatková obnova a propagácia gotických kostolov na Gemeri.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42100089
Sídlo: Zakarpatská 19, Rožňava
Bankové spojenie: SK 57 5200 0000 0­000 1163 7672
Adresa webovej stránky: https://oz-goticka-cesta.webnode.sk/
Kontakt: gotickacesta@gmail.com
Oblasť pôsobenia: kultúra

Aktivity a projekty:

Pomáhame vlastníkom gotických kostolíkov s vypracovávaním žiadostí o granty, prispievame na pamiatkovú obnovu kostolov, propagujeme Gotickú cestu na Gemeri. V lete 2017 sme zorganizovali projekt Sedem strážcov – aktívni študenti histórie a architektúry sa zapojili do oživenia opusteného kostola v Henckovciach. Projekt má aj komunitný rozmer. Naše aktivity a fotogalériu nájdete aj tu: www.facebook.com/gotickacesta/

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Všetky finančné prostriedky získané od darcov 2% z dane sme vložili do projektu „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2017“ (realizujeme spolu so Stredoeurópskou nadáciou), z ktorého bolo podporené spolufinancovanie obnovy oltára v gotickom ev. kostole v Koceľovciach a spolufinancovanie obnovy strechy na gotickom ev. kostole v Ochtinej. Aj v tomto roku použijeme peniaze na spolufinancovanie pamiatkových obnov gotických kostolíkov v okolí Rožňavy.

Prečo dať daň práve nám:

Aj Vy môžete prispieť k záchrane nášho kultúrneho dedičstva z gotiky a jeho propagácii.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk