Stop nebezpečnej elektronickej komunikácii SNEK

04.03.2018 23:42

OZ SNEK je nezisková organizácia, ktorá realizuje preventívno-vzdelávací program pre žiakov a pedagógov na školách, ktorý pomáha potláčať šikanu, kyberšikanu.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42270154
Sídlo: Dvojkrížna 9/13821, Bratislava
Bankové spojenie: SK37090000000­05065175795
Adresa webovej stránky: www.snek.sk
Kontakt: info@snek.sk, 00421 904 173 279
Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

Prednášky na školách orientované na prevenciu pred šikanou a kyberšikanou, bezplatné umiestňovanie info kioskov na školách pre bezpečné zdieľanie informácie pre žiakov, učiteľov a rodičov. Príprava návrhov pre zdokonalenie legislatívy v oblasti ochrany mládeže pred zneužívaním detí vo virtuálnom prostredí. Prevádzka non stop linky pre poradenstvo a pomoc.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Prednášky, darovanie infokioskov, prevádzka non stop tel. linky pomoci a poradenstva pre šikanované deti resp. pre ich rodičov. Prevádzka webovej stránky snek.sk a stránky na FB zameranej na prevenciu pred zneužívaním detí vo virtuálnom prostredí.

Prečo dať daň práve nám:

Dlhodobé trendy v spoločnosti signalizujú nárast rizikového správania sa užívateľov virtuálneho komunikačného prostredia, cestou internetu, rôznych sociálnych ako aj telekomunikačných sietí s využitím mobilných komunikačných prostriedkov. Nebezpečná komunikácia nie je problémom našich susedov, Európy či iných kontinentov, ale vzhľadom na rozvoj internetu, jeho dostupnosti, technický vývoj prostriedkov na jeho využívanie, je problémom, ktorý začína výrazne rezonovať v slovenskej spoločnosti.

Najcitlivejšou a zároveň najohrozenejšou skupinou užívateľov sú deti a mládež. Mládež si veľmi rýchlo osvojuje nové technológie a intenzívne ich využíva v bežnom živote, pretože virtuálne prostredie umožňuje okamžitý, takmer bezhraničný prístup k informáciám a komunikácii. Je preto veľmi dôležité, aby naše deti boli už veku, kedy začínajú vstupovať do virtuálneho prostredia pripravené na možné riziká a aby vedeli správne odolávať nástrahám, ktoré anonymita takého prostredia ponúka. Nie vždy sa to darí a častokrát sú deti vystavené obrovskému tlaku, ktorý prináša poškodenie ich zdravia a dokonca aj smrť.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk