Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

06.03.2018 23:27

Evanjelická diakonia sa v rámci svojej činnosti zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou pomocou, dobrovoľníctvom a vzdelávaním v týchto oblastiach.

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 17327181
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: SK77 7500 000­0 0005 8475 9­183
Adresa webovej stránky: www.diakonia.sk
Kontakt: diakonia@diakonia.sk
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Evanjelická diakonia je tu pre vás už od roku 1991. Na Slovensku máme sieť vlastných 22 stredísk. Poslanie organizácie dosahujeme a zabezpečujeme predovšetkým prostredníctvom týchto aktivít:

 • pomáhame všetkým vekovým kategóriám v našej spoločnosti,
 • prostredníctvom siete profesionálnych rodín poskytujeme deťom s nariadenou ústavnou výchovou

prostredie stabilnej rodiny, spojené s komplexnou starostlivosťou,

 • staráme sa aj o deti s kombinovaným zdravotným postihnutím,
 • pomáhame mladým mužom začleniť sa do života, po opustení z detského domova,
 • pomáhame seniorom, a to terénnou, ambulantnou a pobytovou formou,
 • poskytujeme pomoc jednotlivcom alebo skupinám obyvateľstva, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách,
 • zapožičiavame kompenzačné a zdravotnícke pomôcky,
 • poskytujeme pomoc obetiam postihnutými rôznymi živelnými katastrofami na Slovensku a v zahraničí,
 • organizujeme potravinovú a materiálnu pomoc pre sociálne slabšie rodiny doma a v zahraničí,
 • podporujeme rozvoj dobrovoľníctva,
 • podporujeme letné tábory pre deti zo sociálne slabého prostredia,
 • pripravujeme vianočné balíčky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí
 • organizujeme letný dobrovoľnícky pobyt pre mladých záujemcov.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Aj v tomto roku sme sa zamerali na pomoc najzraniteľnejším. Vďaka vám sme podporili táborový pobyt pre deti zo sociálne slabého prostredia, ktorý bol bohatý na športový, kultúrny, tvorivý i spoločenský program. Podporili sme činnosť zariadenia Debora, ktoré poskytuje matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, pocit bezpečia a domova. Tiež sa podporil dobrovoľnícky letný pobyt mladých záujemcov, ktorí prežili plnohodnotné leto a získali prax v sociálnej oblasti. Dávame tým mladým ľuďom možnosť stráviť prázdniny „inak“ ako sú zaužívané dnešné stereotypy.

Vďaka vám môžeme prinášať krajšie dni do života ľudí.

V mene Evanjelickej diakonie vám zo srdca ďakujeme!

Prečo dať daň práve nám:

Môžu pomôcť tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Svoju nepriaznivú situáciu si zväčša neprivodili sami a o to viac si vedia vašu pomoc vážiť.

Ak nám prejavíte vašu dôveru a zveríte 2 percentá zo svojich daní, môžete tak prostredníctvom Evanjelickej diakonie pomôcť mladým ako aj starším, zdravotne alebo inak znevýhodneným, sociálne zraniteľným skupinám, t. j. ľuďom, ktorí sú odkázaní na našu spolupatričnosť.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk