Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o.

12.03.2018 00:39

Nezisková organizácia, prevádzkujúca jedinú ambulanciu špecializovanú na liečbu alkoholizmu a drogových závislostí v Trnavskom samosprávnom kraji.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 4574 1794
Sídlo: Jiráskova 24, 917 02 Trnava
Bankové spojenie: SK75750000000­04018998241
Adresa webovej stránky: centrumpreadik­tologiu.sk
Kontakt: 0908942258
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti – liečba látkových a nelátkových závislostí a komorbídnych duševných porúch
  • osvetová činnosť v oblasti duševného zdravia a prevencie duševných porúch
  • organizovanie školení, prednášok, konferencií a odborných podujatí
  • organizovanie preventívnych aktivít v zmysle primárnej prevencie závislostí a iných duševných porúch
  • publikačná činnosť

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Čiastočné pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním všeobecne prospešných služieb

Prečo dať daň práve nám:

Nezisková organizácia prevádzkuje jedinú ambulanciu špecializovaný na liečbu alkoholizmu a drogových závislostí v Trnavskom samosprávnom kraji. Za 4 roky činnosti sme poskytli špecializovanú zdravotnú starostlivosť viac ako 500 pacientom z Trnavy a širokého okolia. Vybrané programy využívajú aj klienti z Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja. Liečba závislosti nevedie len k zlepšeniu kvality života trpiaceho jedinca a jeho rodiny, jeho liečbou sa znižuje verejnozdravotnícka záťaž jeho ochorenia. Takto môžme chrániť nás všetkých.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk