Karpatská nadácia

19.03.2018 21:29

Karpatská nadácia pomáha rozvíjať východné Slovensko. Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť.

Právna forma: Nadácia
IČO: 31995420
Sídlo: Letná 27, Košice, 04 001
Bankové spojenie: 2926860986/1100
Adresa webovej stránky: http://karpatskanadacia.sk/
Kontakt: Veronika Miškech Fričová, +421 55 6221152, info@karpatskanadacia.sk
Oblasť pôsobenia: regionálny rozvoj

Aktivity a projekty:

Karpatská nadícia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku.

Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity.

Od roku 2016, nadácia realizuje aj medzinárodne ocenený vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže, MyMachine. Do programu na východnom Slovensku zapojilo už 14 škôl a viac ako 390 žiakov. Spolu vytvorili jedinečné vynálezy ako špión myšku či lietajúcu posteľ.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Na grantové programy, ktoré sú zamerané na rozvoj východoslovenského regiónu v rôznorodých oblastiach.

Prečo dať daň práve nám:

Asignáciu 2% z dane za rok 2017 použijeme v roku 2018/19 na zapojenie ďalších detí do programu MyMachine a vytvorenie nových úžasných vynálezov. Mnohé štúdie poukazujú, že mladí ľudia na Slovensku často nie sú dostatočne pripravení pre trh práce a mnohí nemajú schopnosti, ktoré sú potrebné pre život v 21. storočí. MyMachine podporuje medzigeneračnú spoluprácu a učí deti a mladých ľudí pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť a využívať svoju fantáziu.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk