Detská organizácia FÉNIX, o.z.

29.03.2018 01:10

Sme celoslovenská organizácia. Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu a pravidelnej práci s deťmi a mládežou. Naše heslo je "S každým dieťaťom sa ráta".

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17310920
Sídlo: Račianska 72, 83103 Bratislava
Bankové spojenie: SK06110000000­02662080133
Adresa webovej stránky: www.do-fenix.sk
Kontakt: spravnecentrum@do-fenix.sk
Oblasť pôsobenia: deti

Aktivity a projekty:

Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu a práci s deťmi a mládežou prostredníctvom pravidelných stretnutí základných kolektívov (10–20 ľudí) i organizáciou nepravidelných podujatí. Pôsobíme celoslovensky, so 47 „pobočkami“ na západe, strede i východe Slovenska. Základné kolektívy vedú dobrovoľníci – dospelí ľudia s rôznym profesionálnym pozadím, ktorí venujú deťom a mládeži svoj voľný čas. Zamerania kolektívov sú rôzne (šport, umenie, turistika, spoločenské hry, atď.).

Hlavným cieľom DO FÉNIX je naučiť deti a mladých ľudí tráviť svoj voľný čas aktívne a zmysluplne, vytvoriť im priestor na osobnostný rozvoj a získavanie zručností potrebných do budúcnosti (v osobnom i pracovnom živote), a motivovať ich k aktívnemu občianstvu. Prioritné témy v organizácii sú dobrovoľníctvo, participácia, vzdelávanie a zdravý životný štýl.

Každoročne organizujeme aj veľké celoslovenské podujatia ako sú Detská konferencia Sú medzi nami, Celoslovenské stretnutie, Fénixácky dobrovoľník roka, vzdelávanie Mladý vedúci atď. Na lokálnej úrovni sa konajú tábory a zážitkové podujatia.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Ako každý rok, finančné prostriedky získané z 2% sme použili na podporu našej činnosti a podujatí – lokálnych i celoslovenských. Napr. detská konferencia pre deti a mládež vo veku 10–15 rokov (téma vzťahy), letné tábory, tvorivé dielne, vzdelávanie dobrovoľníkov a pod.

Prečo dať daň práve nám:

V Detskej organizácii FÉNIX si každý nájde svoje miesto. Deťom a mládeži vytvárame priestor na aktivity a rozvoj. Mladší i starší dospelí sa môžu realizovať ako dobrovoľníci, vedúci kolektívov, či predsedovia základných organizácií („pobočiek“). Podporujeme celoživotné vzdelávanie členov a do svojich radov prijímame všetkých, ktorí majú záujem. Neváhajte nás kontaktovať ak máte otázky.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk