Združenie kresťanských seniorov Slovenska

05.04.2018 23:22

ZKS združuje 4500 seniorov 80 kluboch Slovenska. Náš cieľ je rozvíjať duchovné a hmotné dobro seniorov a aktivitou pozitívne ovplyvňovať celú spoločnosť.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31 745 741
Sídlo: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Bankové spojenie: Prima Banka: SK30 3100 000­0 0040 0097 2­801
Adresa webovej stránky: www.seniorizks.sk
Kontakt: viera.ceplikova@gmail.com
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Podporujeme a rozvíjame občianske, národné a kresťanské povedomie členov i sympatizantov na celoslovenskej, regionálnej a klubovej úrovni. Organizujeme semináre a konferencie s rôznou tematikou (sociálnou, zdravotníckou, náboženskou, kultúrnou, historickou a pod.). Každoročne organizujeme viacero športových súťaží. Sme aktívni členovia Európskej únie seniorov, v ktorej je 38 seniorských organizácií z 27 štátov EÚ. Sme členovia Rady vlády pre seniorov a Fóra kresťanských inštitúcií. Od r. 2012 vydávame ročne 3–4 čísla časopisu Generácie (50 str., farebne, A4) s podporou MPSVR SR na tlač. Všetku činnosť vykonávame dobrovoľnícky.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2017:

Prostriedky sme použili na prípravu celoštátnych podujatí, najmä seminárov z rôznych oblastí záujmu seniorov a aj na kultúrne, vzdelávacie, turistické a športové aktivity.

Prečo dať daň práve nám:

Sme druhou najväčšou organizáciou seniorov na Slovensku. Naša činnosť sa opiera o široký kolektív dobrovoľníkov. Problematika seniorov je momentálne na okraji záujmu spoločnosti, aj keď seniorov je na Slovensku 1,3 mil. Snažíme sa zjednotiť sily seniorov v prospech ich tvorivého a radostného života prostriedkami medzigeneračnej spolupráce a solidarity.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk