OZ ZELEŇ

31.01.2019 01:05

Naše OZ bolo založené skupinou ľudí, ktorým ide o to, aby sa rozvíjala biodiverzita krajiny a život v krajine.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50965760
Sídlo: Dechtice 72, 91953 Dechtice
Bankové spojenie: SK45833000000­02001266811
Adresa webovej stránky: www.ozzelen.sk
Kontakt: ozzelen@gmail.com
Oblasť pôsobenia: živ. prostredie

Aktivity a projekty:

Projekt „Živá lúka“ si dáva za cieľ monitorovať straty voľne žijúcej zveri, najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a bažantej zveri počas jarných mesiacov apríl – jún, kedy prebiehajú kosenia lúk, trvalých trávnatých porastov (TTP) a porastov lucerny a ďateliny a nastaviť účinné medzirezortné komunikačné kanály, aplikovať praktické opatrenia a vytvoriť mechanizmy na ochranu a predchádzanie týmto stratám.

Na tento účel bola v decembri 2018 spustená aplikcia Živá lúka online, a slúži na elektronické ohlasovanie termínov kosby jarných krmovín poľnohospodármi, notifikáciu registrovaných užívateľov (poľovníkov aj dobrovoľníkov) o pripravovaných preventívnych akciách. Má bezpečná dvojúrovňová registrácia, rýchlu komunikáciu pomocou SMS a e-mailov. Poskytuje možnosť koordinácie aktivít všetkých zainteresovaných skupín obyvateľstva. Mapový grafický podklad poskytuje presné vyznačenie a názornosť konania sa preventívnych akcií, pripravovaných poľovníkmi na základe informácií o kosbe.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Prvýkrát sme registrovaní na poberanie 2%.

Prečo dať daň práve nám:

V dnešnej modernej dobe, kde sa hľadí na maximálnu efektivitu a výnos, čo platí aj pri poľnohospodárskom obhospodarovaná krajiny, sa akosi zzabúda na to, že nie sme v prírode sami. Rýchlosť žacej techniky a široký záber strojov sú nekompromisne smrteľné parametre pre mnohé môáďatá a živočíchy, odkázané na pobyt a následne aj smrť v porastoch krmovín na jar. Ak nechceme mať pusté polia, a mŕtve lúky, je potrebné vlložiť do každej činnosti trochu humanizmu, a zabrániť zbytočnej smrti v utrpení pod žacou technikou.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Sweet červené ruže s kamilkami

Sweet červené ruže s kamilkami

36,99
Perla farebné  tulipány a alstromérie

Perla farebné tulipány a alstromérie

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk