Autistické centrum Andreas n.o.

05.02.2019 23:49

Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra s dôrazom na rodinu s autistickým členom.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 31821677
Sídlo: Galandova 4582/7, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: SK10 7500 000­0 0040 0823 5­806
Adresa webovej stránky: www.andreas.sk
Kontakt: andreas@andreas.sk; GSM: +421 918 591 624
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Rodinám s autistickým členom poskytujeme

 • diagnostické služby
 • rediagnostické vyšetrenie pre potreby školy
 • vypracovanie podkladov k integrácii
 • špecializované terapie pre deti a mladých ľudí s autizmom
 • edukačno-behaviorálnu terapiu pre mladšie deti
 • sociálnu rehabilitáciu
 • poradenstvo
 • odborné konzultácie
 • vzdelávanie pre rodičov, pedagógov a inú odbornú či neodbornú verejnosť
 • ďalšie doplnkové terapie, ako arteterapia, muzikoterapia, kanisterapia, Snoezelen
 • a voľnočasové aktivity.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Vďaka získaným 2% sme mohli

 • zrealizovať workshopy pre rodičov, aby sa sami naučili ako vyrobiť správnu pomôcku pre svoje dieťa,
 • poskytnúť viacej hodín poradenstva a terapeutickej pomoci rodinám s autistickým členom,
 • trénovať deti a mladých ľudí s autizmom v sebaobslužných činnostiach a v komunikačných a sociálnych zručnostiach a
 • poskytovať odbornú pomoc pedagógom v školách a triedach, ktoré navštevujú deti s autizmom.

Prečo dať daň práve nám:

Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva a väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí: od uzavretia jedinca v „jeho vlastnom svete", cez neschopnosť komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí úplne bežné vnemy, až po na prvý pohľad prehliadnuteľné zvláštnosti v jeho správaní s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie. Ľudia s týmto postihnutím boli na Slovensku dlho označovaní za nevzdelávateľných. Autisti však potrebujú špeciálny typ starostlivosti, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery „nášmu svetu".

V roku 1980 sa autizmus diagnostikoval u jedného z 5000 detí, v roku 2000 to bolo už jedno z 500 detí a v súčasnosti sa odhaduje, že z 58 narodených detí bude jedno dieťa s autizmom, pričom u chlapcov je autizmus 3-krát častejší ako u dievčat.

Starostlivosť o ľudí s autizmom predstavuje 24 hodinový pracovný úväzok pre rodičov, príbuzných a odborníkov. Vzdelávanie, terapie a sprevádzanie sa musí často realizovať individuálne. Dopyt po službách pomáhajúcich autistom je veľký a ponuka malá.

Autistické centrum Andreas už 17 rokov pomáha rodinám s autistickým členom. V okru 2018 sme rozšírili náš tím o dve psychologičky, stále je to však málo.

Ďakujeme za podporu.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#autizmus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
19,99
Flower box vintage srdce "M" červené ruže

Flower box vintage srdce "M" červené ruže

34,99
Perla farebné ruže,tulipány a ranunculusy

Perla farebné ruže,tulipány a ranunculusy

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk