Nezisková organizácia VIATICUS

07.02.2019 00:02

NO Viaticus vznikla v roku 2016 a cieľom jej aktivít je vrátiť dôstojné miesto k problematike zomierania a smrti v spoločnosti.

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 50307843
Sídlo: Prokopova 15, 851 01 Bratislava
Bankové spojenie: SK83110000000­02949021819
Adresa webovej stránky: www.viaticus.sk
Kontakt: info@viaticus.sk
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

V priebehu rokov 2016 až 2018 boli zrealizované tieto projekty:

  1. Zomieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých – prieskum postojov spoločnosti k problematike starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich. Prieskum sa zameriaval na otázky týkajúce sa vnímania umierania a konca života, na tzv. „vopred vyslovené priania“; na starostlivosť o umierajúce osoby v domácom prostredí; na oznamovanie zlých správ a tiež na otázky súvisiace s paliatívnou starostlivosťou. Výsledky prieskumu poskytli informácie o postojoch verejnosti: čo si na konci života prajeme, ako by mal koniec života prebiehať, kto by mal byť v našej blízkosti, kde chceme zomierať, ale aj informácie o rôznom pohľade na niektoré situácie zo strany lekárov a verejnosti.
  2. Spracovanie údajov o zomrelých za roky 2011 až 2015 – analytická štúdia – 270 000 indivi­duálnych anonymizovaných údajov o zomrelých. Umožnila získať presné údaje o tom, kde, v akom veku a na aké diagnózy ľudia v skutočnosti zomierajú.

Výsledkom týchto dvoch projektov bolo porovnanie prianí verejnosti a reality, ktorá sa deje – priania sú v absolútnom protiklade s realitou. Ľudia by chceli zomierať doma obklopení rodinou ale naopak, zomierajú tam kde nechcú, tak ako nechcú, plní predsudkov strachu, často opustení a sami.

Závery týchto projektov sú dostupné aj na webe www.viaticus.sk

3. Vybudovanie a prevádzkovanie portálu www.zomieranie.sk
Tento centrálny informačný portál sa venuje problematike starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich. Na jednom mieste sústreďuje maximum dostupných informácii súvisiacich s témou starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich. Všetci, ktorí potrebujú nejakú formu pomoci, hľadajú informácie alebo odpovede na otázky súvisiace s touto témou, súčasne sú na portáli na jednom mieste centralizované potrebné kontakty a informácie o subjektoch, ktoré sú pripravené a schopné poskytnúť praktickú pomoc. Návštevnosť portálu , napriek statickému obsahu a ťažkým témam, v priemere dosiahla viac ako 5 000 návštev mesačne. Portál sa stal dôležitým informačným zdrojom pre verejnosť, v súčasnosti nemá na Slovensku alternatívu.

4. Vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov „Ako byť dobrým poslom zlých správ“. Špecializované komunikačné vzdelávanie pre lekárov a sestry, ktorí sú v kontakte s ťažko chorými a zomierajúcimi pacientmi a ich príbuznými. Cieľom je odstrániť nedostatky v komunikácii v kritických a záťažových situáciách. Vzdelávanie získalo akreditáciu Ministerstvom zdravotníctva SR.

5. …aj smrť je normálna. Vieme o nej hovoriť s deťmi? Informačná brožúrka pre učiteľov základných škôl bola vytvorená na základe ich podnetu. Brožúra obsahuje základné informácie ako potupovať, aby pri konfrontácii detí so smrťou dokázali učitelia túto tému dobre komunikačne zvládnuť. Brožúra bola v tlačenej forme distribuovaná na všetky základné školy na Slovensku, elektronicky je dostupná na webe www.viaticus.sk aj na portáli www.zomieranie.sk.

6. Záťažová komunikácia s klientom a rodinným príslušníkom v zariadení sociálnych služieb. Špecializované komunikačné vzdelávanie je určené pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí pracujú často v mimoriadne zložitých podmienkach a emočne vypätých situáciách.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

V roku 2018 sme získané príspevky využili na ďalší rozvoj portálu www.zomieranie.sk, na tvorbu a distribúciu brožúrok pre základné školy. Časť príspevkov bola využitá na vypracovanie výučbových materiálov v rámci akreditačného procesu MZ SR.

Prečo dať daň práve nám:

Táto téma nie je atraktívna, je spojená s predsudkami a strachom ale bez ohľadu na to, je súčasťou každodenného života. Podporuje nás veľa dobrovoľníkov, ale napriek tomu je naša činnosť limitovaná finančnými prostriedkami. Táto téma nikdy nebude zaujímavá pre reklamu a marketing, nestane sa predmetom billboardovej kampane – je osobná a jej súčasťou je bolesť a smútok. Preto je náročné získať pre tieto aktivity finančnú podporu. Sme si vedomí, že o túto podporu teraz žiadajú mnohí a veríme, že každá prosba je naliehavá. V takejto situácii sa rozhoduje o prioritách a boli by sme Vám vďační, keby potreby tých, ktorým už uplynul čas na život, ale môžu mať dôstojnú smrť, dostali príležitosť.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
19,99
Flower box vintage srdce "M" červené ruže

Flower box vintage srdce "M" červené ruže

34,99
Perla farebné ruže,tulipány a ranunculusy

Perla farebné ruže,tulipány a ranunculusy

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk