Slovenské hemofilické združenie

11.02.2019 01:03

Sme občianske združenie osôb s vrodeným krvácavým ochorením. Pomáhame ľuďom, ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou krvácavou chorobou - hemofíliou.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 22665226
Sídlo: Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Bankové spojenie: SK94020000000­00034134592
Adresa webovej stránky: www.shz.sk
Kontakt: tel: 0905 241 353, e-mail: shz@shz.sk
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

Každoročne organizujeme rehabilitačno – rekondičné tábory pre deti (od maloletých po stredoškolákov) a dospelých s vrodeným krvácavým ochorením – hemofíliou. Týmto sa snažíme umožniť zlepšiť si hybnosť pohybového aparátu a zvýšiť fyzickú kondíciu ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, čo je hlavným predpokladom k zníženiu počtu krvácaní do kĺbov a svalov. Snažíme sa aspoň čiastočne zabrániť invalidite a imobilite týchto ľudí a aspoň na chvíľu zabudnúť na svoje zdravotné problémy.

Okrem týchto hlavných aktivít ďalej hájime záujmy a potreby občanov s vrodeným krvácavým ochorením na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, že presadzujeme zlepšenie liečebnej, rehabilitačnej, kúpeľnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia ľudí s týmto ochorením, dbáme v rámci svojich možností, aby liečba týchto osôb bola bezpečná, kvalitná a v dostatočnom množstve, sprostredkovávame prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov s týmto ochorením.

V spolupráci s odborníkmi zaisťujeme zdravotnícku osvetu, spolupracujeme s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapájame do ich štruktúr, vykonávame sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytujeme sociálne poradenstvo občanom bez úhrad, vydávame pre členov informačného spravodajcu a Sociálno-právneho informátora a propagujeme darcovstvo krvi.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

V minulom roku sme použili 2% z dane na realizáciu rekondično – rehabilitačných táborov pre detských hemofilikov všetkých vekových skupín a dospelých hemofilikov. Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku nám venovali 2%. Pevne veríme, že nám pomôžete aj tohto roku a venujete 2% z dane, aby sme spoločne pomohli a snažili sa zlepšiť život ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením.

Prečo dať daň práve nám:

Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou – hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri narodení nedali do vienka zdravie.

Umožníte nám zorganizovať rehabilitačno – rekondičné tábory pre detí a dospelých, a tým im aspoň na chvíľu zabudnúť na zdravotné problémy. Aj oni chcú žiť plnohodnotný život a nielen prežívať dni a noci plné bolesti a utrpenia.

Aj vďaka vám sa nám podarí priniesť úsmev na tvár detí a aspoň trocha im uľahčiť ich neľahký život a možno aj splniť ich menšie a tajné sny. Vďaka vašim 2% umožníte zlepšiť hybnosť pohybového aparátu a zvýšiť fyzickú kondíciu ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, čo je hlavným predpokladom k zníženiu počtu krvácaní do kĺbov a svalov. Týmto sa snažíme aspoň čiastočne zabrániť invalidite a imobilite týchto ľudí.

Sme tu preto, aby sme pomohli a snažili sa zlepšiť život ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením. Pridajte sa k nám.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
48,99
Flower box vintage kocka "M"  červené ruže

Flower box vintage kocka "M" červené ruže

32,99
Lady červené ruže a hypericum

Lady červené ruže a hypericum

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk