Inklúzia

23.02.2019 00:02

Inklúzia je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce, hlavne osôb so zdravotným postihnutím.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31800785
Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava
Bankové spojenie: SK06110000000­02626007967
Adresa webovej stránky: www.inkluzia.sk
Kontakt: 0905 785 201
Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Hlavnou aktivitou je podpora občanov so zdravotným znevýhodnením zamestnávaním na otvorenom trhu práce a v chránených dielniach.

Prevádzkovanie 2 chránených dielní a rehabilitačného strediska.

Úspešným projektom je prevádzkovanie chránenej dielne kaviareň Radnička v centre mesta.

V priebehu minulého roka sme na otvorenom trhu práce zamestnali 72 ľudí s tažkým zdravotným postihnutím.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2018:

Poskytli sme sociálnu pomoc.

Prečo dať daň práve nám:

Pracujeme s tažko postihnutými občanmi a to im pomáha.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk